KATO jump

Eduardo pena city jump kato 1
Eduardo pena city jump kato 3

frames

from the "BOLO & KATO" universe.
an action scene, in the "Kalderian" district!
:)